Saturday, April 8, 2017

PERADUAN FOTO DAN VIDEO NBOS SOSIAL MEDIA KEMPEN #SayangMalaysia


http://www.motac.gov.my/sayangmalaysia

TERMA DAN SYARAT UNTUK PERADUAN FOTO DAN VIDEO NBOS SOSIAL MEDIA KEMPEN #SayangMalaysia

1. UMUM

1.1. Peraduan Foto dan Video ini dianjurkan oleh Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia beralamat No 2, Menara 1, Jalan P5 / 6 Presint 5, 62200 Putrajaya, Malaysia.

1.2. Tiada yuran penyertaan dan tiada pembelian diperlukan untuk menyertai peraduan ini.

2. KELAYAKAN

2.1. Peraduan Foto dan Video ini terbuka kepada semua warganegara Malaysia dan bukan warganegara Malaysia.

2.2. Peserta mesti menjadi peminat (fan) di laman Facebook atau Instagram Rasmi Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia untuk melayakkan diri untuk pertandingan ini.

3. HADIAH

3.1. Hadiah Pertama 3.2. Hadiah Kedua 3.3. Hadiah Ketiga 3.4. 5 Hadiah Saguhati 

http://www.motac.gov.my/sayangmalaysia

4. TEMPOH PENYERTAAN

4.1. Peraduan Foto dan Video ini bermula pada 1 Jan, 2017 dan berakhir pada 31 Disember, 2017  ("Tempoh Penyertaan").

4.2. Penyertaan sebelum atau selepas Tempoh Penyertaan tidak akan dipertimbangkan.

4.3. Penyertaan yang dikemukakan mestilah relevan dengan sub tema kempen dan perlu dihantar dalam tempoh penyertaan yang ditetapkan seperti berikut :

4.3.1. #MyCuisine

4.3.1.1. Penjelasan Tema : Memberi peluang kepada peserta memaparkan keunikan dan kepelbagaian jenis makanan dan minuman yang menjadi tarikan dan  warisan kaum-kaum di Malaysia. 4.3.1.2. Tempoh Penyertaan :  Januari 1, 2017 – Februari 28, 2017

4.3.2. #MyDestination

4.3.2.1. Penjelasan Tema : Memberikan peluang kepada peserta untuk memaparkan pengalaman bercuti/ menerokai lokasi-lokasi /tempat-tempat percutian yang menarik atau lokasi yang kurang diketahui umum. 4.3.2.2. Tempoh Penyertaan :  March 1, 2017 – April 30, 2017

4.3.3. #MyCulture

4.3.3.1. Penjelasan Tema : Memberi peluang kepada peserta berkongsi pengalaman mengenali dengan lebih dekat budaya dan warisan kaum seperti tarian, nyanyian, adat  dan upacara yang menjadi budaya hidup rakyat Malaysia. 4.3.3.2. Tempoh Penyertaan :  May 1, 2017 – June 30, 2017

4.3.4. #MySports

4.3.4.1. Penjelasan Tema : Memberi peluang kepada peserta memaparkan pengalaman menarik menyaksikan  acara-acara atau  kejohanan sukan bertaraf dunia  yang dianjurkan di Malaysia misalnya Formula One, Kejohanan Tenis, Golf, Badminton, Sukan SEA dan sebagainya. 4.3.4.2. Tempoh Penyertaan :  July 1, 2017 – August 31, 2017

4.3.5. #MyEvents

4.3.5.1. Penjelasan Tema : Memberi peluang kepada peserta memaparkan pengalaman menarik dan dapat menimbulkan semangat patriotisme   ketika menyaksikan acara-acara berskala kecil dan besar yang dianjurkan di Malaysia seperti sambutan Hari Kebangsaan Negara,  konsert, seminar, persidangan,  pertandingan  dan sebagainya. 4.3.5.2. Tempoh Penyertaan :  September 1, 2017 – Oktober 31, 2017

4.3.6. #MyFamilyFun

4.3.6.1. Penjelasan Tema : Memberi peluang kepada peserta memaparkan pengalaman menarik dan indah ketika bercuti  bersama-sama  keluarga di taman-taman tema, pusat-pusat hiburan keluarga, pusat rekreasi atau melakukan aktiviti di pantai, air terjun, mendaki gunung dan sebagainya. 4.3.6.2. Tempoh Penyertaan :  November 1, 2017 – December 31, 2017 

http://www.motac.gov.my/sayangmalaysia

5. CARA PENYERTAAN

5.1. Peserta hendaklah memuatnaik fotografi atau video pendek (30 hingga 60 saat) sebelum tarikh tutup penyertaan di Instagram atau Facebook dengan hashtag #SayangMalaysia berserta hashtag mengikut Sub Tema Kempen.

5.2. Setiap penyertaan mestilah dimuat naik ke Instagram atau Facebook dan perlu mematuhi terma dan syarat-syarat penggunaan laman sosial Instagram atau Facebook.

5.3. Sebarang penyertaan yang tidak berjaya dimuat naik tidak akan dipertimbangkan.

5.4. Hanya satu penyertaan daripada setiap peserta akan dipertimbangkan. Pelbagai penyertaan daripada peserta yang sama akan dibatalkan.

5.5. Dengan menyertai pertandingan ini, peserta bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat peraduan ini.

5.6. Penganjur tidak akan bertanggungjawab bagi sebarang penyertaan yang tidak diterima bagi apa-apa sebab.

6. PERATURAN PENYERTAAN

6.1. Penyertaan-Penyertaan berikut tidak akan dipertimbangkan:

6.1.1. Sebarang penyertaan yang menyalahgunakan atau melanggar hak-hak orang lain, termasuk hak cipta.

6.1.2. Sebarang penyertaan yang mengandungi unsur lucah, keganasan, sentimen perkauman, kandungan yang tidak sesuai atau bermotifkan politik atau lain-lain.

6.1.3. Sebarang penyertaan yang melibatkan gangguan yang disengajakan kepada hidupan liar, atau kerosakan kepada alam sekitar.

6.1.4. Sebarang penyertaan yang meletakkan mana-mana individu atau haiwan dalam bahaya.

6.1.5. Sebarang penyertaan serupa atau sama dengan penyertaan peserta lain.
7. PEMILIHAN PEMENANG

7.1. Penyertaan akan dinilai berdasarkan keaslian, kualiti dan relevan dengan sub tema kempen.

7.2. Penjurian akan dilaksanakan oleh panel juri yang dipilih oleh Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia mengikut budi bicara mutlaknya. 

7.3. Panel juri yang dilantik akan menilai semua penyertaan yang sah dan akan memilih pemenang. Keputusan panel juri adalah muktamad.

7.4. Penjurian adalah 70% berdasarkan pengundian ("likes") dan 30% berdasarkan pemarkahan Panel Juri yang dilantik oleh Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia.

8. MAKLUMAN KEPADA PEMENANG

8.1. Selepas pemilihan pemenang dimuktamadkan, pemenang akan dimaklumkan melalui e-mel dalam masa 7 hari dari tarikh tutup penyertaan dan cara untuk menuntut hadiah.

8.2. Jika pemenang tidak boleh dihubungi atau tidak menuntut hadiah dalam tempoh 14 hari dari tarikh makluman, Penganjur berhak untuk menarik balik pemenang dan akan memilih pemenang lain.

8.3. Pemenang bersetuju dengan penggunaan nama dan imej mereka di mana-mana bahan publisiti Penganjur. Sebarang data peribadi yang berkaitan dengan pemenang atau mana-mana peserta lain tidak akan didedahkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan peserta terlebih terdahulu.

8.4. Tiada alternatif wang tunai untuk hadiah-hadiah yang ditawarkan. Hadiah-hadiah yang ditawarkan tidak boleh dipindah milik. Hadiah adalah tertakluk kepada ketersediaan dan pihak Penganjur berhak untuk menggantikan mana-mana hadiah dengan hadiah lain yang sama nilainya tanpa memberikan sebarang notis.

8.5. Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab keatas maklumat hadiah-hadiah yang tidak tepat yang dibekalkan kepada mana-mana peserta oleh mana-mana pihak ketiga yang berkaitan dengan pertandingan ini.

9. HAK-HAK PENGANJUR

9.1. Pihak penganjur berhak untuk membatalkan peraduan ini atau meminda terma dan syarat peraduan tanpa notis sekiranya berlaku bencana alam, peperangan, kekacauan awam atau perubahan kepada sebarang undang-undang yang berkuatkuasa atau mana-mana peristiwa lain yang diluar kawalan Penganjur. Sebarang perubahan kepada peraduan ini akan dimaklumkan kepada peserta dengan segera oleh pihak Penganjur.

9.2. Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian daripada atau yang berkaitan dengan keadaan di luar kawalan, termasuk kegagalan rangkaian, virus komputer atau akses yang tidak dibenarkan.

9.3. Pihak Penganjur mempunyai hak untuk menerbitkan sebarang maklumat penyertaan ke dalam mana-mana rangkaian sosial awam sepanjang tempoh peraduan untuk tujuan publisiti.

9.4. Pihak Penganjur akan memaparkan nama-nama pemenang dan maklumat penyertaan pada laman web yang berkaitan dengan peraduan ini dan rangkaian sosial awam, di pameran, dan di lokasi lain yang berkaitan dengan peraduan ini.

9.5. Sekiranya pemenang didapati tidak layak selepas hadiah dituntut, pihak Penganjur berhak unutk membatalkan pemenang tersebut dan peserta diminta untuk mengembalikan hadiah yang diterima.

9.6. Pihak Penganjur boleh mendedahkan maklumat peribadi peserta kepada juri atau pihak ketiga mengawasi pertandingan ini bagi tujuan pengurusan peraduan.

10. MAKLUMAT LANJUT

10.1. Untuk maklumat lanjut, hubungi pihak Sekreatariat Kempen #SayangMalaysia melalui emel sayangmalaysia@motac.gov.my.   


xoxo

0 comments on "PERADUAN FOTO DAN VIDEO NBOS SOSIAL MEDIA KEMPEN #SayangMalaysia "

weolls @ connected

weolls @ popular posts

weolls @ world

weolls @ labels

 

All About Us Copyright 2009 All Rights Reserved Baby Blog Designed by Ipietoon | All Image Presented by Online Journal


This template is brought to you by : allblogtools.com | Blogger Templates