@ bersedekah di bulan Ramadhan

1. SEDEKAH MENGHAPUSKAN DOSA
Rasulullah saw bersabda , “Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api.” (HR Tirmizi, di shahihkan oleh Al Albani dalam Shahih At Tirmizi). Diampuni dosa-dosanya dengan sebab bersedekah di sini tentu sahaja perlu disertai oleh taubat atas dosa yang dilakukan. Bukan sebagaimana yang dilakukan oleh sebahagian orang yang sengaja berbuat maksiat seperti rasuah, memakan riba, mencuri, berbuat curang, mengambil harta anak yatim dan sebelum melakukan perkara-perkara itu, ia sudah merancang untuk bersedekah agar dosanya akan terbayar di meudiannya nanti. Sikap yang demikian tidak dibenarkan kerana ia termasuk dalam kategori merasa aman dari perancangan Allah yang merupakan dosa besar. Allah swt berfirman , “Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Tiada yang merasa aman dan azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.” (QS Al A’raf : 99)

2. MENDAPATKAN NAUNGAN DI HARI AKHIRAT
Rasulullah saw menceritakan tentang 7 jenis manusia yang akan mendapat naungan di suatu hari yang ketika itu tidak ada naungan lain selain dari Allah, iaitu hari akhirat. Salah satu jenis manusia yang mendapatkannya adalah, “Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya.” (HR Bukhari)

3. MEMBERI KEBERKATAN KEPADA HARTA
Rasulullah saw bersabda, “Harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya.” (HR Muslim)
Apakah yang dimaksudkan hartanya tidak akan berkurang? Dalam ‘Syarah Shahih Muslim’, Imam An Nawawi menjelaskan , “Para ulama’ menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan ungkapan di atas mencakupi dua perkara . Pertanya, hartanya diberkati dan dihindarkan dari bahaya. Maka pengurangan harta tersekat oleh keberkatannya yang bersifat abstrak. Namun ini dapat dirasakan oleh pancaindera dan kebiasaan. Kedua, Jika secara zatnya harta tersebut berkurang, maka pengurangan tersebut tersekat oleh jumlah pahala yang diperolehi dan pahala ini akan dilipat-gandakan sehingga berkali ganda banyaknya.”

4. PAHALA BERGANDA-GANDA
Allah swt berfirman , “Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki mahupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat-gandakan (ganjarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.” (QS Al Hadid : 18)

5. MENJADI BUKTI KEIMANAN SESEORANG
Rasulullah saw bersabda, “Sedekah adalah bukti.” (HR Muslim). Imam An Nawawi menjelaskan, “Iaitu bukti kebenaran imannya. Oleh kerana itu sedekah dinamakan demikian kerana merupakan bukti dari ‘Shidqu Imanihi’ (kebenaran imannya)”.

6. MEMBEBASKAN DARI SIKSA KUBUR
Rasulullah saw bersabda, “Sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur.” (HR Thabrani, di shahihkan oleh Al Albani dalam Shahih At Targhib).

Post a Comment

0 Comments